2023 – 2024 õppeaasta teema: 

“Olen hea kaaslane“

Eesmärgid:

  • Hoolin, aitan, panen tähele ja märkan!
  • tervise edendamine läbi liikumise;
  • arendada laste empaatiavõimet ja toetada laste sotsiaalsete suhete arengut

2022 – 2023 õppeaasta teema: 

“Mia ole mulk”

2021 – 2022 õppeaasta teema: 

“Terves kehas, terve vaim”

2020 – 2021 õppeaasta eesmärgid:

“Loodus minu ümber, mina looduses!”

2019 – 2020 õppeaasta eesmärgid:

“Kõik uus on huvitav.”

“Loovaks läbi looduse.”

2018 – 2019 õppeaasta eesmärgid:

Lapse füüsilise ja vaimse tervise hoidmine ja edendamine ning turvalisuse tagamine.

Lapsed on kehaliselt aktiivsed ja teadlikud tervislike eluviiside vajalikkusest.

Lapse arengut toetab lasteasutuse personal ning lastevanemate koostöö.

2017 – 2018 õppeaasta eesmärgid:

Oravakeste mõtted juubeliaastal: Lasteaed 45, Eesti Vabariik 100.

Lasteaia keskkonna turvalisuse tagamine.

Koostöö parandamine huvigruppidega.

2016 – 2017 õppeaasta eesmärgid:

Erinevate väärtuste kujundamine läbi Eesti lastekirjanduse.

Toetada lapse füüsilist, vaimset ja sotsiaalselt arengut.

Toetada ja abistada lapsevanemaid õppe- ja kasvatustöö küsimuste lahendamisel.

2015 – 2016 õppeaasta eesmärgid:

Oravakeste reis ümber maailma.

Lasteaias on turvaline kasvukeskkond, kus valitsevad head suhted kõigi huvigruppidega.

Pedagoogide täiendõppe soodustamine.

2014 – 2015 õppeaasta eesmärgid:

Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös:

  • Pere ja lasteaia koostööna lastes positiivsete väärtushinnangute kujundamine;
  • Iga lapse arengu toetamine ja koostöö tõhustamine lapsevanematega;
  • Lasteaia töötajad väärtustavad meeskonnas sõbralikke, toetavaid ja lugupidavaid suhteid.

2013 – 2014 õppeaasta eesmärgid:

Laps saavutab sotsiaalse küpsuse ja suhtlemisoskuse läbi rolli- ja õppemängude.

Õpetaja professionaalset arengut on toetatud läbi täiendkoolituste.

Kvaliteetse lasteaiateenuse pakkumine.