Kersti Kutser – direktor

Kairi Nigol – direktor (ajutiselt eemal)

Dagmar Häggblom – majandusjuhataja 


aiarühm KÄBIKE

Aire Kattai – õpetaja

Maie Mägi – õpetaja

Annie Leesment – abiõpetaja


aiarühm TÕRUKE

Katrin Grossmann – õpetaja

Kristel Kutser – õpetaja

Pille Kandla – õpetajaabi


aiarühm PÄHKLIKE

Tiia Lille – õpetaja

Viive Niinemäe – õpetaja

Eve Jugomäe-Aloui – õpetajaabi

sõimerühm MAMMUD

Aita Uuk – õpetaja

Kadi Puidet – abiõpetaja,  (ajutiselt eemal)

Kädi Käära – abiõpetaja

Anelle-Ly Jürise – abiõpetaja


aiarühm KASTANID

Merilin Laisaar – õpetaja (ajutiselt eemal)

Tiiu Loitt – õpetaja

Birgit Paarman – abiõpetaja

Raili Sosi – õpetajaabi


Kersti Künnapuu – liikumisõpetaja

Grethel Seegel- muusikaõpetaja

Heili Heil-Škurin – kokk

Anjuta Pervušina – köögitööline

Karolina Karu – asendustöötaja

Tamara Hunt – majaperenaine

Endel Rull – majahoidja


TUGISPETSIALISTID

Dagmar Häggblom – HEV koordinaator 

Teele Ladva – logopeed (ajutiselt eemal)

Elika Klettenberg – eripedagoog

Tuuli Talts – logopeed

Henelin Kuusk – sotsiaalpedagoog