KOHATASU ja TOIDURAHA

Vastavalt Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a otsuse nr 16

Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ (Riigi Teataja)

on Mulgi valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr 2024. aastal on kohatasu ühes kuus 41 eurot

ja

alates 01. veebruar 2024 on koolieelses lasteasutuses vanema poolt kaetav toidukulu päevamaksumus 1.20 eurot 

 • Lapse puudumisel märgib lapsevanem Stuudiumis lapse puudujaks hiljemalt sama
  päeva kella 8:00-ks.
 • Õigeaegse teavitamise puhul arvestatakse laps toidult maha alates puudumise esimesest
  päevast. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb tasuda puudutud
  päeva terve päeva toidutasu.
 • Arve lapsevanema osalustasu ja toiduraha maksmiseks väljastab vallavalitsuse
  raamatupidamine lapsevanema e-postile.
 • Vanem on kohustatud tasuma esitatud arve seal märgitud ettenähtud tähtajaks.

Arve selgitusele palun kindlasti märkida lapse nimi ja arve number.

 

Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel.

Tutvu määrusega Riigi Teatajas

 

Osalustasu vabastuse avaldus. (MS word dokument) Osalustasu vabastuse avaldus digitaalne  (pdf täidetav dokument)

Avaldust on võimalik esitada lasteaia direktorile kohapeal või e-postiga abjalasteaed@mulgivald.ee (digiallkirjastatult).