KOHATASU

Vastavalt Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a otsuse nr 16

Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ (Riigi Teataja)

on Mulgi valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr 2023. aastal

ühe lapse kohta ühes kuus 36,25 eurot.

 

Lapsevanem on vabastatud toidukulu tasumisest, kulud kaetakse Mulgi valla eelarvest.

Osalustasu arve saadetakse iga kuu alguses sellesama käiva kuu kohta.

Osalustasu makstakse olenemata lasteasutusest puudutud päevade arvule alati täiskuu eest.

Arve tasumine hiljemalt iga kuu 30. kuupäevaks. Makseraskuste korral pöörduda direktori poole.

Arve selgitusele palun kindlasti märkida lapse nimi ja arve number.

Arve saadetakse arve saajaks määratud e-posti aadressile.

 

Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel.

Tutvu määrusega Riigi Teatajas

 

Osalustasu vabastuse avaldus. (MS word dokument) Osalustasu vabastuse avaldus digitaalne  (pdf täidetav dokument)

Avaldust on võimalik esitada lasteaia direktorile kohapeal või e-postiga abjalasteaed@mulgivald.ee (digiallkirjastatult).