Lasteaia ajalugu

Abja-Paluojal töötas lasteaed juba Eesti Vabariigi ajal. Sõda katkestas tegevuse mõneks aastaks.

Lasteaed oli esialgu üherühmaline, töötajaid neli.

1948 laste arv vähenes 13ni, töötajaid vähendati kahe peale juhataja-kasvataja (Maahein) ja kokk-koristaja (Valli Oja).

1949 lapsi ja töötajaid juurde (4). Abja Lastesõim, mis asus Kirsi tänaval, avati 1.oktoobril

1955.a. Seal oli 2 sõimerühma ja üleval II korrusel elasid üürnikud. Kuna lapsi võeti sõime juba pärast ema dekreetpuhkuse lõppemist – 2,5-3 kuu vanuselt, tuli olla neile ka ema eest. Tuli anda ka meditsiinilist abi – anda rohtusid, mõõta temperatuuri jne.

1956 lasteaed kaherühmaline, töötajaid juhataja, kokk, kasvatajaid 2,5 kohta, koristajaid 2, muusikaline kasvataja 0,5 ja arvepidaja 0,5 kohta, kokku seitse ja pool kohta.

1967. aasta 10. jaanuaril tekkis lasteaias kahjutuli. Tuli sai alguse korstnast. Suurem osa inventarist päästeti, aga ruumid muutusid kõlbmatuks. Ulualust saadi Abja Keskkoolist, Abja Tarbijate Kooperatiivist ja Abja Sovhoosist. Niisiis olid lapsed kolmes kohas, oli väga raske olukord. Kevadeks leiti ajutiseks „omad“ ruumid. Kahe rühma ruumid asusid üksteisest kaugel ja olid väikesed. Et ka Abja Lastesõime ruumid ei vastanud vajadusele, oli päevakorras uue lastepäevakodu hoone ehitamine.

1971. aastal pandi uuele lastepäevakodu hoonele nurgakivi ja 1973.a. sügisel avas Abja Lastepäevakodu omad uksed. Apja tehti uus suur 140 kohaga asutus, nimega Abja Lastepäevakodu ning sinna viidi üle ka lastesõim.

23. aprillil 1973. aastal avati pidulikult uus 140 kohaga Abja Lastepäevakodu, milles alustas tööd 6 rühma ja 28 töötajat. Kui lapsed hakkasid 6-aastaselt kooli minema, suleti üks rühm. Kui emad võisid 3 aastaks lapsega koju jääda, kadus vajadus sõimerühmade järele.

Uus maja tõi rõõmu kõrval kaasa muresid. Suurte akendega uhket maja ei suudetud talvel soojaks kütta. Külmetades ja suve oodates elati 1988. aastani, mil kapitaalremondi käigus vahetati aknaid ja ehitati ümber küttesüsteem.

1998. aastast tegutses lasteaiahoone ühes tiivas Perearstikeskus.

Peale 22 aastat, alates 2020.a lõpust, on hoone taas lasteaia valduses, endise perearstikeskuse ruumid ehitati ümber lasteaia osaks. Allkorrusele ehitati välja sõimerühma ruumid, tegevustetuba, õppeklass, logopeedi tuba ja garderoobid. Lasteaed muutus neljast rühmast viie rühmaliseks.

Laste arv kasvas aastatel 2019-2021 60. lapselt üle 90. Seoses maja laienemisega oli võimalik avada ka lisarühm, mis võimaldas ruumi- ja lasteaiakohtade puudust leevendada. Uue sõimerühma nimeks sai ühisvalikuna hellitavalt „Mammud“ kuna kõik senised rühmanimed on seotud Orava toidulauaga, siis ei saanud ka uus nimi Käbidest, Pähklitest, Kastanitest ja Tõrudest kaugele kukkuda. Lasteaia suurenemisega seoses leidsid Oravakesed ka uue muusikaõpetaja, kes kitarri saatel uutesse ruumidesse koos lastega elu sisse laulab.

2020.a. Oktoobrikuu lõpul toimus Abja lasteaia renoveeritud ruumide ja uuenenud välisilme avamine. Tehti ära suur töö, lasteaed laienes ja korrastati maja väline ilme. Hoonet kaunistavad nüüd rõõmsakujulised lilled, maja küljel on suur lasteaia logo, orava, illustratsioon. Lisaks palju rõõmsamale välimusele on maja nüüd ka palju tervisesõbralikum. Hoone välisseinad on soojustatud, senise ebausaldusväärse küttesüsteemi ja ummuksis siseõhu parendamiseks rajati kaasaegne soojasüsteem ja ventilatsioon, lisaks paigaldati katusele päikesepaneelid ja uuendati majaesine pinnakate. Aastate jooksul amortiseerunud ühed kriitilisemad funktsioonid on välja vahetatud.

2022.a. liitusid kõik Mulgi valla haridusasutused Ettevõtliku Kooli programmiga.

20.09.2023 alates on Abja Lasteaial ametlikult Ettevõtliku Kooli baastaseme kvaliteetmärk.

2023-2024. a. Abja Lasteaia õueala projekteerimine ja ehitamine.

2024. a. Abja Lasteaia vee- ja kanalisatsioonisüsteemi osalise rekonstrueerimise projekteerimine.