Avalduste vormid

 

Abja Lasteaia põhimäärus

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Mulgi valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Abja Lasteaia Arengukava aastateks 2024-2027

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Abja Lasteaia Õppekava

Tutvu õppekavaga SIIN

 

Abja Lasteaia KODUKORD

 

SEADUSANDLUS

Koolieelse lasteasutuse seadus

Tutvu seadusega Riigi Teatajas.

Eesti Vabariigi haridusseadus

Tutvu seadusega Riigi Teatajas.

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.