Laps lisatakse lasteaiakoha järjekorda lapsevanema avalduse alusel. Laps lisatakse lasteaia järjekorda avalduse esitamise ajalises järjestuses.

Tingimuseks, et nii laps kui tema üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Mulgi valla elanikud. Vaba koha olemasolul võib tähtajaliselt võtta lasteaeda ka last, kelle elukoha aadress ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Mulgi vald.

Lasteaiakohta saab taotleda kohe peale lapse sündi. 

Lasteaeda võetakse laps vastu alates vanuses poolteist kuni seitse aastat.

Ootame teie avaldusi meie Abja lasteaia rühmadesse käesoleva aasta 15. maiks. Avaldusi ootame vanematelt, kelle laps alles alustab lasteaias käimist või kes vahetab lasteaeda.

Lasteaia rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks.

Uued lapsed võetakse lasteaeda alates uuest õppeaastast ehk 1. septembrist.

Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

 

Tutvuge Abja Lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korraga siin:

Mulgi valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vajalikud avaldused