Lapse põhitegevuseks lasteaias on mäng. Läbi mängu valmistatakse last koostöös koduga ette  kooli minekuks.

Õppe- ja kasvatustegevusi lõimitakse ja  kavandatakse vastavalt laste vanusele järgmistes valdkondades:

Mina ja keskkond.

Laps saab teadmisi elus ja eluta maailmast läbi uurimise, õppekäikude, piltide, õppefilmide, katsete ja avastuste

Keel ja kõne.

Lapse kõne areng, lugemise ja kirjutamise õppimine toimub läbi lastekirjanduse, laulude, liisusalmide, piltide vaatamise ja häälikumängude

Matemaatika.

Läbi mängude õpivad lapsed tundma numbreid, ajamõisteid, kujundeid, suurusmõisteid ja  värve.

Kunst.

Lapsed väljendavad oma mõtteid ja tundeid läbi joonistamise, maalimise, voolimise, kleepetöö ja meisterdamise.

Muusikaõpetus.

Lapsed kuulavad muusikat, laulavad, tantsivad ja õpivad kasutama lastepille.

Liikumine.

Laps õpib kasutama erinevaid spordivahendeid, mängib liikumismänge, teeb koordinatsiooniharjutusi ja osaleb sportlikes üritustes.

 

Abja Lasteaia Õppekava

Tutvu õppekavaga SIIN