Lasteaia päevakava (2023-2024 õa)

Kinnitatud Abja Lasteaed
Direktori käskkirjaga 03.10.2023 nr 1-2/23/37

Päevakavas võib teha muudatusi, kui see on vajalik õppekasvatustöö paremaks läbiviimiseks.

MAMMUD TÕRUKE PÄHKLIKE KÄBIKE KASTANID
Vanuserühm 1,5-3.a.

sõimerühm

3-7.a.

I aiarühm

3-7.a.

II aiarühm

3-7.a.

III aiarühm

3-7.a.

IV aiarühm

Valverühm hommikune 7:00-7:15 7:00-7:15 7:00-7:15 7:00-7:15 7:00-7:15
Lasteaeda saabumine, infovahetus vanemaga, vaba tegevus, mäng õues ja toas 7:15-8:30 7:15-8:30 7:15-8:30 7:15-8:30 7:15-8:30
Hommikusöök 8:30-9:00 8:30-9:00 8:30-9:00 8:30-9:00 8:30-9:00
Mängulised lõimitud õppe- ja kasvatustegevused toas/õues 9:00-12:00 9:00-12:15 9:00-12:15 9:00-12:15 9:00-12:15
Lõunasöök 12:00-12:30 12:15-12:45 12:15-12:45 12:15-12:45 12:15-12:45
Ettevalmistus puhkeajaks 12:30-12:45 12:45-13:00 12:45-13:00 12:45-13:00 12:45-13:00
Puhkeaeg/uneaeg 12:45-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-14:30
Riietumine ja vaba mäng

Individuaalne tegevus

15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15 15:00-15:15 14:30-15:15
Õhtuoode 15:15-15:45 15:15-15:45 15:15-15:45 15:15-15:45 15:15-15:45
Individuaalne tegevus ja mäng toas/õues,

infovahetus vanemaga

15:45-16:45 15:45-16:45 15:45-16:45 15:45-16:45 15:45-16:45
Valverühm õhtune 16:45-18:00 16:45-18:00 16:45-18:00 16:45-18:00 16:45-18:00